25n
25N
25N

La Conselleria d'Educació desenvolupa l’educació inclusiva per a garantir l’atenció personalitzada de l’alumnat

La Conselleria d'Educació desenvolupa l’educació inclusiva per a garantir l’atenció personalitzada de l’alumnat
03/05/2019 -

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport publica en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’ordre que regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat als centres docents valencians.

Per primera vegada es recullen en una mateixa ordre diferents normatives, cosa que facilita que hi haja més coherència en el desenvolupament normatiu i facilita la tasca als centres i als serveis educatius.

L’ordre recull les normatives d’avaluació sociopsicopedagògica, el dictamen d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials i l’atenció a la diversitat en Educació Infantil, Primària i Secundària, altes capacitats intel·lectuals, compensació de desigualtats i atenció domiciliària/hospitalària.

També té per objecte regular l’organització de la resposta educativa als centres docents, en el marc de l’educació inclusiva, a fi de garantir l’accés, la participació, la permanència i el progrés de tot l’alumnat, com a nucli del dret fonamental a l’educació i des dels principis de qualitat, igualtat d’oportunitats, equitat i accessibilitat universal.

Cal recordar que l’educació inclusiva parteix de la base que cada alumna i alumne té necessitats úniques, i de la consideració de la diversitat com un valor positiu que millora i enriqueix el procés d’aprenentatge i ensenyament.

D’aquesta manera, l’ordre regula el procés de detecció de les barreres a la inclusió, la identificació de les necessitats específiques de suport educatiu i les necessitats de compensació de desigualtats, en l’àmbit educatiu i administratiu.

Així mateix, aborda la diversitat des d’una perspectiva més àmplia, des de la consideració que cada alumna i alumne té necessitats úniques que poden requerir una atenció singular en algun moment de la seua escolarització, i el fet que el sistema educatiu ha d’incloure i donar resposta a la diversitat que hi ha en la societat i contribuir a eliminar les barreres del context que generen desigualtats.

A més, posa una èmfasi especial en la resposta a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, l’alumnat amb necessitats de compensació de desigualtats i l’alumnat que, per diverses causes, es troba en situació de més vulnerabilitat i en risc d’exclusió.

En l’ordre també es referma la idea que els centres docents han de ser dinamitzadors de la transformació social cap a la igualtat i la inclusió plena de totes les persones.

Novetats

L’ordre incorpora noves mesures que faciliten la inclusió de tot l’alumnat. D’aquesta manera, l’organització de la resposta educativa ha d’estar dirigida a l’eliminació de les barreres en l’accés, l’aprenentatge i la participació que limiten la inclusió de l’alumnat, sempre procurant el màxim grau de participació junt amb els grups ordinaris de referència i a través del treball conjunt de tots els agents implicats i del mateix alumnat, des d’un enfocament més col·laboratiu i participatiu.

S’incorpora per primera vegada la mesura de flexibilització en l’inici de l’escolarització en el segon cicle d’Educació Infantil per a alumnat amb necessitats educatives especials o retard maduratiu.

La flexibilització en la durada del Batxillerat, a més de per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, es fa extensiva a l’alumnat que, per circumstàncies degudament acreditades, té dificultats per a cursar aquesta etapa en règim diürn.

S’incorporen aspectes relatius a la formació, la sensibilització i la difusió de bones pràctiques; la possibilitat que els centres desenvolupen programes de disseny propi en l’àmbit de la inclusió; accions per a la igualtat de les persones amb discapacitat, accions per a la igualtat de les persones LGTBI i accions per al desenvolupament del Pla director de coeducació; la provisió de personal docent especialitzat en suport en llengua de signes per a les etapes d’Educació Infantil i Educació Primària.

En línies generals hi ha una simplificació de procediments, cosa que dona més autonomia als centres docents i permet una resposta més àgil.

Decret educació inclusiva

Cal recordar que al juliol de 2018 es va aprovar el Decret valencià d’equitat i inclusió educativa, que desplega els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià.

A més, en l’espai web d’Educació Inclusiva es pot consultar el text íntegre del decret i descarregar diversos materials, com ara un cartell explicatiu, un document en què s’explica la simbologia de la imatge gràfica emprada en el cartell i una guia que aprofundeix en els aspectes més importants de la normativa: educativa.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

sis + 2 =