25n
25N
25N

El Consell analitza l'informe de Control Financer Específic sobre els centres educatius concertats

El Consell analitza l'informe de Control Financer Específic sobre els centres educatius concertats
14/02/2020 -

El Ple del Consell ha rebut l’informe de la Intervenció General de la Generalitat (IGG) sobre el control financer específic dels concerts educatius entre la Generalitat i els centres docents privats concertats, referit a l’exercici econòmic 2018-2019.

Aquest informe, inclòs en la programació de controls específics per a 2019 per Acord del Consell de 22 de febrer de 2019, ofereix una valoració global favorable respecte dels aspectes analitzats.

L’informe sobre l’exercici 2018-2019 s’ha centrat a verificar si els mecanismes i procediments de control implantats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport són adequats per a la correcta execució dels concerts educatius subscrits amb els centres docents privats en matèria econòmica-financera.

Cal recordar que els informes de control financer realitzats en 2013 i 2014 sobre els aspectes econòmics derivats dels concerts educatius van reflectir una sèrie de febleses, deficiències, errors i incompliments, i la necessitat d’adoptar mesures correctores per a solucionar les deficiències i per a reparar o evitar perjudicis per a la Hisenda Pública i/o per a l’òrgan gestor.

L’informe sobre l’exercici de 2018-19 s’ha centrat a verificar si els mecanismes i procediments de control implantats per la Conselleria d’Educació són adequats per a la correcta execució dels concerts educatius subscrits amb els centres docents privats en matèria econòmica-financera.

En concret, s’han analitzat els aspectes relatius a la normativa reguladora dels concerts educatius, als mecanismes del control del pagament delegat de nòmina, així com els referents a les despeses de funcionament dels centres docents privats concertats.

Millora substancial

La IGG conclou que, a conseqüència del control financer efectuat i a la vista dels resultats del treball realitzat, es mantenen en el fonamental les conclusions de l’informe definitiu emés en data 17 de maig de 2019, que observava una millora substancial de la normativa, protocols, procediments i sistemes de control exercits per la Conselleria d’Educació.

En l’informe es destaca que la Conselleria d’Educació ha procedit a regular el pagament delegat de les nòmines dels docents mitjançant l’Ordre 2/2019.

Així mateix, en relació amb la normativa reguladora dels concerts educatius es fa referència a la futura Ordre que regularà el procediment de justificació de les quanties corresponents a “Altres despeses” i a “Despeses de personal complementari”. Aquest projecte de normativa ha sigut ja revisat per la Viceintervenció i, d’ací a poc temps, passarà a tractar-se en les taules sectorials corresponents per a entrar en vigor.

També es fa esment al programa OVICON, un mecanisme informàtic per a la realització de pagaments delegats de nòmines. La IGG recomana una major interconnexió amb el programa ÍTACA i el programa NOMPRI, per a la qual la Direcció General de Centres està treballant per a una millor adequació entre programes.

La IGG recomana una major actualització de la informació en ITACA en relació amb el professorat de l’ensenyament concertat, així com la revisió de les quantitats que les famílies satisfan per al finançament d’activitats docents, i comprovar que el preu diari del menú escolar no excedeix del preu màxim fixat per l’Administració. Unes mesures que l’Administració està implementant.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

9 + 9 =