25n
25N
25N

El Consell augmenta un 136% el nombre de contractes registrats en ampliar l'obligatorietat d'inscriure tots els contractes

El Consell augmenta un 136% el nombre de contractes registrats en ampliar l'obligatorietat d'inscriure tots els contractes
20/12/2019 -

El Ple del Consell ha analitzat la memòria d’activitats corresponent a l’exercici 2018 de la Junta Superior de Contractació Administrativa, en la qual es recull la gestió contractual de l’Administració de la Generalitat i de les seues entitats autònomes i de dret públic durant aqueix any.

L’informe reflecteix un important increment dels contractes inscrits en el Registre de Contractes, ja que aconsegueixen els 24.140, la qual cosa suposa un 136% més respecte a 2017. Això és degut a l’entrada en vigor, el març de 2018, de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic que establia la inscripció dels contractes de preu inferior a 5.000 euros IVA inclòs, és a dir, de tots els contractes a excepció de les bestretes de caixa fixa.

Cal recordar que fins a l’entrada en vigor de la nova llei, l’obligatorietat de registre se cenyia als contractes d’import superior als 30.000 euros, en el cas d’obres, i als d’import superior a 6.000 euros, en el cas de serveis i subministraments.

A més, l’informe destaca la agilitat més gran en la gestió de la contractació realitzada en aquest període a conseqüència de l’aprovació de l’Ordre 1/2019, de 15 de gener, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten normes de funcionament del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat.

Aquesta normativa estableix, a més de les novetats legislatives en la matèria, la tramitació totalment electrònica de la comunicació per les unitats de contractació, així com de la revisió i inscripció de tots els contractes comunicats.

Increment de l’import de contractes

En concret dels 24.140 registrats, 15.709 són contractes menors de 5.000 euros, l’import global dels quals ascendeix a 14,7 milions d’euros; 5.903 són contractes menors, és a dir, de menys de 40.000 euros, si es tracta d’obres i menys de 15.000 euros en serveis i subministraments, l’import dels quals ha ascendit a 63,6 milions d’euros; i 2.528 corresponen a contractes no menors, amb un import total de 1.031 milions d’euros.

Això suposa que l’import global dels contractes, segons assenyala la memòria, experimenta un augment del 20,9% respecte de 2017, ja que passa de 918 a 1.110 milions d’euros.

Procediments oberts augmenten un 8,9%

Quant al procediment d’adjudicació dels contractes, 1.556 han sigut tramitats per procediment obert, és a dir, un 8,9% més que en 2017 quan el nombre de contractes per aquest procediment va ser de 1.428. L’import d’aquests contractes ha ascendit a 825,73 milions d’euros, xifra que també ha augmentat un 54,42% si es compara amb l’anterior any i que representa el 74,38% de l’import acumulat d’adjudicació.

A més, 600 contractes han sigut adjudicats derivats d’acords marc, per un import global de 162,49 milions d’euros; 21.455 contractes per import total de 76,94 milions han sigut tramitats per adjudicació directa; i 288 contractes s’han generat fruit d’un procediment negociat, l’import del qual ha aconseguit els 29,55 milions d’euros. Cal destacar que el volum total de contractes negociats s’ha reduït en un 41,8% respecte a l’any 2017.

D’altra banda, s’han tramitat 23 contractes per procediment d’emergència per un import total de 7,26 milions d’euros; i 150 per valor de 6,39 milions d’euros, han sigut tramitats pel nou procediment obert simplificat que afecta contractes menors als 35.000 euros en el cas de serveis i subministraments, així com 80.000 euros en el cas dels contractes d’obres.

Descens de les revocacions

D’altra banda, en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana durant 2018 figuren 2.436 empreses en actiu, enfront de les 2.170 que apareixien l’any anterior. Del total d’empreses, 834 són empreses classificades, de les quals, 465 corresponen a la província de València, 130 a Alacant, 84 a Castelló i 155 són de fora de la Comunitat Valenciana.

Pel que respecta a les revisions anuals de solvència econòmica i financera de les empreses classificades, s’observa que el passat exercici de les 418 empreses revisades, s’ha revocat la classificació únicament a 23, la qual cosa suposa un 5,5%. Aquesta xifra, similar a la de l’any passat i la meitat de les revocades en 2015, evidencien la recuperació de la situació patrimonial de les empreses i el fre a la deterioració dels seus comptes que venia observant-se des de 2008 coincidint amb els moments més durs de la crisi econòmica.

D’altra banda, en les revisions triennals s’ha procedit a la revisió de 97 expedients, i a la revocació de 9 classificacions per no presentar la documentació sol·licitada, al mateix temps que no s’ha registrat cap revocació per disminució de les condicions de solvències tècniques necessàries.

Labor d’assessorament

La memòria mostra també la important labor desenvolupada durant 2018 per la Junta Superior de Contractació en matèria consultiva en haver realitzat 14 informes per a assessorar altres entitats, principalment ajuntaments, a més de gestionar els dos registres que depenen d’ella, el Registre de Contractes de la Generalitat i el Registre de Contractistes i d’Empreses Classificades.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

quatre × 4 =