25n
25N
25N

El Consell aprova el Pla d'Acció Territorial d'Ordenació i Dinamització de l'Horta de València

El Consell aprova el Pla d'Acció Territorial d'Ordenació i Dinamització de l'Horta de València
30/11/2018 -

El Consell ha aprovat el Pla d’Acció i Dinamització de l’Horta de València, PATHV, que es configura com un instrument per a abordar la gestió sostenible d’aquest espai i complir els objectius de preservar, regenerar i dinamitzar l’horta segons estableix la Llei de l’Horta.

El PATHV, com a document d’ordenació del territori i de gestió del paisatge, aborda, des d’una visió supramunicipal i integrada, els problemes que té l’horta de València i que se centren en una falta de viabilitat del model agrícola, l’envelliment de la població activa agrària, la pressió urbanística sobre els sòls agrícoles, la fragmentació del territori i la ruptura de la connectivitat ecologia.

Aquest espai, de gran valor, també pateix, entre altres, la contaminació de les aigües per abocaments urbans, la degradació del paisatge, la millora de l’eficiència del reg, la deterioració del patrimoni cultural, la falta de conscienciació ciutadana respecte dels valors de l’horta, l’absència d’una planificació integrada i la deterioració dels béns i serveis ambientals.

Objectius

En aquest context, el PATHV es marca com a objectius preservar els terrenys agraris de l’horta de València i recuperar els espais degradats, així com garantir la continuïtat dels corredors ecològics i funcionals, per a evitar la seua fragmentació i falta de viabilitat, i millorar els serveis ambientals de l’horta: lluita contra inundacions, mitigació canvie climàtic, aliments de proximitat, etc.

També pretén orientar els nous desenvolupaments en l’horta de manera que siguen compatibles amb la seua protecció, prioritzant la regeneració dels teixits urbans existents als creixements de nou sòl; preservar i valorar el patrimoni cultural i el paisatge de l’horta i dinamitzar l’activitat agrícola i la millora la qualitat de vida dels agricultors.

A més, cerca impulsar l’horta amb noves activitats econòmiques compatibles i complementàries amb l’activitat agrària; establir un règim d’usos i activitats que permeta compatibilitzar l’activitat productiva amb la conservació activa dels seus valors; fomentar mesures que afavorisquen la presència equilibrada de dones i homes en les activitats econòmiques, visibilitzant el treball femení, i incorporant a les dones a la titularitat de les explotacions, i promoure l’accés i gaudi públic del paisatge de l’horta de València de manera respectuosa amb l’activitat agrària.

Per a aconseguir el compliment d’aquests objectius, el PATHV proposa un conjunt d’accions que han sigut àmpliament debatudes en el procés de participació pública amb la finalitat d’aconseguir el màxim consens possible entre el conjunt d’actors involucrats en la gestió d’aquest espai.

Línies d’actuació

En aquest sentit, les seues grans línies d’actuació són preservar més d’11.000 hectàrees d’horta amenaçades pels processos urbanístics, i per l’especulació del sòl, que passen a classificar-se com a sòls no urbanitzables protegits.

Igualment introdueix mesures de suport a les agricultores i agricultors que permeten complementar les seues rendes a través de les activitats terciàries permeses: restauració, turisme rural, punts de venda directa, etc.

De la mateixa manera, millora els béns i serveis ambientals que presta l’Horta: lluita contra les inundacions, canvi climàtic, biodiversitat, absorció de contaminants atmosfèrics, millora del confort climàtic, etc.

Així el PATHV estableix tot un conjunt de connectors ecològics i territorials que afavoriran el moviment de les espècies, i els intercanvis de massa i energia entre els ecosistemes.

A més incentiva el manteniment de la vegetació arbòria existent, fomenta les bones pràctiques agrícoles que permeten menors emissions de CO2, afavoreix la recàrrega dels aiguamolls, frena la intrusió salina i limita formes de contaminació com la lumínica i l’acústica.

El PATHV proposa una gradació d’usos i activitats compatibles amb l’Horta en funció dels valors presents en cadascuna de les tipologies que estableix, i incentiva la recuperació de l’Horta degradada mitjançant el desenvolupament de figures urbanístiques definides en la Llei de l’Horta: els enclavaments i els sectors de recuperació de l’Horta i fomenta la rehabilitació del patrimoni cultural de l’Horta.

D’igual manera, defineix uns espais de creixement urbanístic futur per als municipis (zones rurals comunes), encara que la suma d’aquestes superfícies no podrà superar en cap cas la de l’horta que es proposa rehabilitar, i proposa un pla d’ús públic centrat en l’educació ambiental i la cohesió social.

Finalment, el pla determina un conjunt de condicionants a les infraestructures que es puguen implantar en l’Horta, tant les noves com l’ampliació de les existents, per a aconseguir una adequada integració paisatgística, que valoren l’Horta i no impedisquen la percepció i conservació activa dels seus valors; i proposa la utilització de corredors d’infraestructures integrats per a evitar la seua dispersió i amb açò augmentar la fragmentació de l’Horta.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

18 − 13 =