25n
25N
25N

El Consell aprova el decret que desenvolupa la Llei d'Igualtat de les persones LGTBI

El Consell aprova el decret que desenvolupa la Llei d'Igualtat de les persones LGTBI
07/08/2020 -

El Consell ha aprovat el decret per al desenvolupament dels preceptes continguts en la Llei d’Igualtat de les persones LGTBI, establint els mecanismes, mesures i procediments destinats a garantir els drets que la Llei reconeix per a totes les persones LGTBI que es troben en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

El decret estableix els principis generals que les administracions públiques de la Generalitat hauran de contemplar com el respecte i protecció de la població LGTBI, garantir els seus drets de manera real i efectiva, així com facilitar la seua participació i representació en tots els àmbits de la vida social.

Així mateix, hauran de contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social de les persones LGTBI i, en definitiva, treballar per a aconseguir una societat més justa, lliure i equitativa basada en la igualtat d’oportunitats de les persones LGTBI i en l’acceptació de la diversitat com un valor.

Composició i funcionament

El decret aprovat pel Ple del Consell regula la composició i funcionament del Consell Valencià LGTBI com a òrgan de participació ciutadana en matèria de drets i llibertats de les persones LGTBI, encarregat de l’avaluació i seguiment de l’aplicació de la Llei i de l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI.
El Consell estarà integrat per una presidència, dues vicepresidències, vocalies i una secretària, i la seua composició respondrà a criteris d’una presència mínima del 50% de dones i del 50% de persones no vinculades a les administracions públiques.

Cal destacar la presència com a vocalies de 12 persones en representació de les associacions que tinguen entre els seus fins a la defensa dels interessos de les persones LGTBI i que compten amb seu en la Comunitat Valenciana, així com 2 persones professionals que hagen destacat en el seu treball i en la seua qualitat d’expertes en l’àmbit LGTBI.

Entre les funcions que haurà de realitzar el Consell destaca, entre altres, realitzar propostes per a aconseguir la plena visibilitat i igualtat de la població LGTBI, evitar la discriminació i prevenir tots els fenòmens de la LGTBIfòbia, així com formular propostes i recomanacions per a fomentar la igualtat, la llibertat, el benestar i la inclusió social de tot el col·lectiu.

Així mateix, realitzarà informes i promourà estudis i iniciatives sobre actuacions i projectes relacionats amb la igualtat de les persones LGTBI. Anualment, informarà les Corts sobre la situació del col·lectiu en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Atenció a les persones LGTBI

La Generalitat disposa d’un servei públic d’informació, orientació i assessorament integral, inclòs el psicològic, legal, administratiu i social, amb inclusió dels seus familiars i persones reunides, amb independència de la seua procedència i situació administrativa, en relació amb les necessitats de suport específicament lligades a la condició de persona LGTBI.

El servei atén de manera específica a les persones trans en les seues necessitats socials, oferint orientació educativa i laboral i assessorament en qüestions jurídiques i sanitàries.

Així mateix, presta una atenció integral, incloent-hi l’assessorament jurídic, a les persones LGTBI víctimes de violència per LGTBIfòbia i sol·licitants d’asil per motius d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.

El servei és l’encarregat de fer la proposta a la direcció general amb competències en matèria LGTBI per a la derivació a habitatges per a acolliment temporal de persones en situació d’especial vulnerabilitat o d’exclusió a causa de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.

Persones LGTBI majors

L’atenció gerontològica que reben les persones LGTBI a través dels serveis socials, assistencials o residencials, es realitzarà seguint un protocol d’atenció i coordinació que serà realitzat conjuntament entre la direcció general amb competència en protecció de les persones majors i la direcció general amb competències en matèria LGTBI.

El personal encarregat de l’atenció gerontològica, tant en l’ajuda en domicili com en l’atenció residencial, haurà de tindre coneixement, per formació o per experiència, de les realitats LGTBI. A aquest efecte s’establiran les mesures necessàries per a garantir la seua específica formació.

Infància i adolescència LGTBI

Així mateix, i per a atendre la infància i adolescència LGTBI s’inclourà en els protocols de prevenció, acompanyament i intervenció davant supòsits d’assetjament o violència, quan estiguen motivats per LGTBIfòbia relatives a l’àmbit familiar, les especificacions corresponents a aquesta situació.

Aquests protocols seran d’obligat compliment per a tots els serveis que tracten amb persones menors d’edat i estiguen sostinguts amb fons públics de manera total o parcial.
El mateix ocorrerà quan aquests supòsits d’assetjament o violència succeïsquen en l’àmbit escolar i educatiu.

Atenció de víctimes de delictes d’odi

El decret estableix així mateix que la conselleria competent en les oficines d’atenció a víctimes del delicte, conjuntament amb la conselleria competent en matèria LGTBI, elaboraran el protocol per a l’atenció a les víctimes de delictes d’odi per motiu d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.

Aquest protocol serà aplicable en tots els serveis públics, especialment els de sanitat i seguretat i emergències, tant de competència local com autonòmica, que tindran una coordinació especial amb els cossos policials dels municipis que tinguen grups especialitzats en la prevenció dels delictes d’odi.

Igualtat LGTBI en l’ocupació

Finalment, el decret estableix també que la conselleria competent en ocupació crearà un premi per a aquelles empreses que realitzen bones pràctiques en matèria d’inclusió i de promoció i garantia d’igualtat i no discriminació per raons d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, entre les quals s’inclouran mesures específiques, preferiblement de manera negociada amb la representació legal de la plantilla o sindical, en plans de diversitat o convenis col·lectius i elaboració de protocols de prevenció i actuació enfront de l’assetjament laboral per raons LGTBIfòbiques.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

9 + tretze =

bombers
CCCC