25n
25N
25N

El Consell aprova el decret que regula la central de compres en l'àmbit de la sanitat pública valenciana

El Consell aprova el decret que regula la central de compres en l'àmbit de la sanitat pública valenciana
24/01/2020 -

El Ple del Consell ha aprovat decret pel qual es regula la central de compres en l’àmbit de la sanitat pública valenciana, model d’adquisició centralitzat que beneficia a tot el sistema sanitari públic valencià i, en particular, tant als professionals com als mateixos pacients.

Amb això es pretén potenciar les adquisicions centralitzades per als centres sanitaris públics valencians i ens que s’adherisquen, amb la finalitat d’aconseguir un estalvi tant econòmic – mitjançant l’economia d’escala que ofereix la centralització de les adquisicions -, com a burocràtic, en reduir-se les càrregues en el procediment de contractació, donant compliment als principis d’eficàcia, estabilitat pressupostària i control de la despesa.

Així mateix, es pretén continuar impulsant l’homogeneïtzació dels productes i serveis que es presten en tots els centres sanitaris públics, una sèrie dels subministraments (productes sanitaris i no sanitaris d’ús en l’àmbit sanitari, medicaments, vacunes i equipament de tecnologia sanitària), així com els serveis que incideixen en l’esfera sanitària declarats d’adquisició centralitzada, relació que no és tancada, sinó que hi ha la possibilitat de la seua ampliació en els supòsits en què resulte convenient.

Un altre dels objectius és la implicació dels professionals de la sanitat, com a destinataris finals, tant en la identificació de les necessitats d’adquisició, com en la determinació de les condicions i característiques que han de reunir els serveis i subministraments. Per a això, es creen diversos comités de productes sanitaris, d’avaluació de tecnologia sanitària, i del medicament.

Novetats

Les novetats que aporta aquest decret són, d’una banda, l’ampliació dels ens que poden adherir-se a les adquisicions centralitzades que s’efectuen.

D’aquesta manera, s’incorporen fundacions; empreses públiques que tinguen entre les seues finalitats institucionals o objecte la investigació sanitària o prestació de serveis sanitaris; Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses de la Comunitat Valenciana gestionats per la Generalitat; centres d’assistència sociosanitària gestionats per la Generalitat, així com universitats públiques que impartisquen graus de la branca de Ciències de la Salut i/o Ciències.

D’altra banda, es crea una comissió assessora de la central de compres en matèria d’avaluació de tecnologia sanitària i es potencien les comissions en matèria de productes sanitaris i medicaments.

Antecedents

En 1996 es va crear la primera Central de Compres en l’àmbit de la Conselleria de Sanitat, els objectius prioritaris de la qual eren la racionalització i optimització dels processos d’aprovisionaments de productes i serveis per a tots els centres sanitaris dependents de la conselleria, modificant-se l’any 2011 per a la seua adaptació a les novetats legislatives en matèria de contractació i noves funcionalitats (Ordre 2/2011, de 7 de febrer).

Els anys de funcionament de la Central de Compres han posat de manifest la necessitat d’emprendre una nova regulació que incidisca tant en la seua organització com en el seu funcionament, justificat en la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.

La Conselleria de Sanitat Universal ha potenciat des de 2019 un Pla d’Actuació per a incrementar el percentatge de compra centralitzada de productes a través de la Central de Compres, que passarà d’un 25% a un 40% en la compra centralitzada sent l’objectiu a aconseguir en aquesta legislatura un volum de compra centralitzada del 80%. L’estalvi mitjà de les compres centralitzades és del 20%.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

huit + 5 =

Informacion coronavirus
Informacion coronavirus
diputacion covid19
informacion coronavirus