25n
25N
25N

Les beques per al menjador augmenten fins als 72 milions d'euros

Les beques per al menjador augmenten fins als 72 milions d'euros
08/06/2018 -

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual es convoquen les beques de menjador escolar als centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2018-2019. Educació destinarà un total de 71.850.000 euros per al pròxim curs escolar, és a dir, 3,7 milions d’euros més que el curs 2017-2018, la qual cosa suposa un increment del 5,5 %.

Segons el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, “treballar per a les persones és prioritzar serveis com les beques de menjador als centres educatius. En tres cursos hem augmentat el pressupost per a aquestes ajudes en quasi 20 milions d’euros, i hem passat dels 52 milions de 2015-2016 als quasi 72 per al pròxim curs, és a dir, un increment del 38 %. Durant aquest temps l’augment d’alumnat beneficiari ha passat dels 95.000 de 2015-2016 als 121.000 xiquets i xiquetes beneficiaris de l’actual curs escolar. Amb el nou augment econòmic per al pròxim curs, hi haurà encara més beneficiaris de beca menjador”.

Cal recordar que el pressupost per a les beques menjador ha anat en ascens des del curs 2015-2016 en què el pressupost estava fixat en 52 milions d’euros. En el curs 2016-2017 es va arribar als 63,9 milions d’euros. En aquest curs 2017-2018 la xifra ha ascendit a 68 milions d’euros, i ara s’augmenta fins a arribar als quasi 72 milions d’euros per al pròxim curs escolar.

Com a principal novetat per al pròxim curs, Educació inclou com a beneficiari directe de menjador escolar l’alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió, ja que la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, estableix com a complement d’aquesta renda l’accés directe a les beques de menjador escolar.

Per a la sol·licitud d’aquestes ajudes, les famílies que van rebre la beca el passat curs i que mantinguen les mateixes condicions només hauran de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que obren en poder de l’Administració, i que hauran de sol·licitar al centre on estiguen escolaritzats els seus fills. D’aquesta manera, tan sols s’haurà de confirmar l’esborrany de sol·licitud a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.

L’alumnat que no va sol·licitar beca l’any passat haurà de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requerisca al centre on estarà matriculat, des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV i fins a la finalització del període de matrícula si continua en el mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula en el cas que canvie de centre educatiu.

Aquestes ajudes permeten sufragar durant el curs 2018-2019 el total o una part del cost del servei de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat que disposen d’aquest servei complementari.

Alumnat beneficiari

En concret, podrà sol·licitar les ajudes l’alumnat escolaritzat en segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària; l’alumnat dels centres específics d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat, i l’alumnat de tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el projecte experimental d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2017. Així mateix, fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible per capita, que va des dels 20 punts per a una renda per capita de fins a 393 euros, a 1 punt per una renda per capita de més de 7.467 euros.

També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l’alumnat, per la qual cosa es concediran fins a un total de 2 punts per ser alumnat de centres d’acció educativa singular; per la situació de desocupació del pare o mare o tutors; per condició de persona refugiada; fills de famílies monoparentals i famílies nombroses; diversitat funcional d’algun membre de la família igual o superior al 33 %; condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa del pare, mare o tutors, i per ser orfe absolut.

Quant a la quantia de les ajudes, l’alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en el cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros en el cas d’alumnat d’Educació Especial, i fins a 12,25 euros per a escolaritzats en escoles-llar.

Beneficiaris directes

Es considerarà beneficiari directe de l’ajuda, i per tant rebrà l’import màxim, per primera vegada l’alumnat de la renda valenciana d’inclusió, així com l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil, així com el d’Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d’un municipi diferent del de la seua residència perquè no existeix en aquest oferta educativa.

També serà beneficiari directe l’alumnat escolaritzat en centres específics d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat o en aules específiques d’Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, així com aquells que es troben en situació d’acollida familiar o residencial, així com els fills o les filles de famílies acollidores, els fills i les filles de víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

vint + tretze =

torrent