25n
25N
25N

El Consell destina 30 milions d'euros en ajudes a persones treballadores de rendes baixes afectades per un ERTO

El Consell destina 30 milions d'euros en ajudes a persones treballadores de rendes baixes afectades per un ERTO
24/04/2020 -

El Ple del Consell ha aprovat les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes econòmiques a les persones treballadores de rendes baixes afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, a conseqüència de la paralització de l’activitat econòmica amb motiu de la COVID-19.

L’import total previst per a aquestes ajudes ascendeix a 30 milions d’euros.

L’objectiu de les ajudes és pal·liar els efectes negatius que les suspensions temporals dels contractes de treball estan provocant en els col·lectius més vulnerables, entre els quals es troben els treballadors i les treballadores de rendes baixes que presten els seus serveis en empreses radicades a la Comunitat Valenciana.

Aquestes ajudes tenen caràcter singular per la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia. La quantia ascendirà a 150 euros per persona beneficiària. La concessió es realitzarà de manera directa a totes les persones treballadores en les quals concórreguen els requisits establits.

La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció de la base de cotització de les possibles persones beneficiàries fins que s’esgote l’import global, de manera que tindran prioritat les persones les bases de cotització de les quals siguen inferiors. En el cas que existiren diverses persones amb idèntica base de cotització tindrà prioritat la de major edat.

Tramitació d’ofici

Les persones treballadores no hauran de realitzar cap tràmit, ja que les ajudes es tramitaran d’ofici.
En aquest sentit, atenent raons d’índole organitzativa i d’eficàcia administrativa, s’ha atribuït la tramitació i gestió d’aquestes ajudes a l’Agència Tributària Valenciana, que recaptarà la informació estrictament necessària per a l’atorgament de les ajudes de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, del Servei de Valencià d’Ocupació i Formació (Labora), del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i de qualsevol altra Administració o entitat pública.

Després del processament de la informació, la competència per a resoldre sobre la concessió de les ajudes correspon a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Persones beneficiàries i requisits

Les persones beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

a) Tindre la condició de treballadors i treballadores per compte d’altri.

b) Que presten els seus serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

c) Que el seu contracte de treball haja sigut suspés temporalment, de manera total, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19.

d) Que es troben inclosos en un expedient de regulació temporal d’ocupació sol·licitada entre el 14 de març i el 30 d’abril de 2020, tots dos inclusivament, que haja sigut aprovat per l’autoritat laboral, siga de manera expressa o per silenci administratiu.

e) Que hagen sigut donats d’alta en el Servei de Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) amb motiu de l’expedient de regulació d’ocupació.

Resolució

La resolució de concessió aprovarà la relació de persones beneficiàries i indicarà, llevat que es tracte d’una resolució parcial, la base de cotització i, si escau, la data de naixement, que hagen determinat el tall de les ajudes.

El termini per a resoldre serà de tres mesos, a comptar des de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases reguladores.

La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i la relació de les persones beneficiàries a la pàgina web de la Generalitat, dins de l’apartat corresponent a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Totes les dades identificatives figuraran de forma anonimitzada.

Els interessats podran comprovar, a través de la citada pàgina web, les seues dades sense anonimitzar.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

16 − 3 =

museo prehistoria