25n
25N
25N

Aprovat el nou Pla General de Burjassot, amb major protecció de l'horta i millora de serveis

Aprovat el nou Pla General de Burjassot, amb major protecció de l'horta i millora de serveis
09/05/2019 -

La Comissió Territorial d’Urbanisme ha aprovat definitivament el nou Pla General, després de ser aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Burjassot el passat dia 8 d’abril i el ple de ratificació d’ahir 8 de maig. Després de realitzar modificacions al pla motivades pels anteriors acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de València i els informes de les administracions sectorials rebuts durant la seua tramitació s’aconsegueix l’aprovació definitiva del Pla. Un PG que presenta novetats importants, ja que preveu protegir la totalitat de la superfície d’horta del municipi i no expandir el sòl urbà residencial, reduint la població potencial prevista en l’actual pla.

“Després de més de 12 anys treballant en el futur de Burjassot, per fi fem l’últim pas perquè tinguem ja una nova ordenació a la nostra ciutat, que tinguem l’horta protegida, que Burjassot puga encarar el seu futur sense pressió demogràfica, que tinguem el nostre patrimoni protegit, i que puguem desenvolupar tots els espais públics encaminats a augmentar la qualitat de vida i els serveis públics. Ha sigut un procés llarguíssim, però el ple de hui suposa el punt final i l’inici d’una realitat” ha declarat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

El text refós del Pla General de Burjassot classifica com a sòl urbà 2.714.747 m² de sòl, com a urbanitzable 157.550 m² i com no urbanitzable 629.961 m², dels quals la totalitat estan qualificats d’horta protegida, d’acord amb el Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l’Horta de València (PATODHV).

El Pla General presenta, “una distribució reflexionada del terme municipal buscant un creixement moderat de la població, l’equilibri entre l’activitat econòmica i la protecció de l’entorn i el patrimoni arquitectònic, paisatgístic i natural, incrementant els espais verds i el desenvolupament de l’ocupació”. A més, tal com assenyalen fonts municipals, no es produirà cap reclassificació de sòl per a construir habitatges, d’ací el no creixement del nucli urbà, una mesura que suposarà una població màxima de 40.791, enfront dels 52.000 que preveia l’anterior PGOU.

El nou PG protegeix l’horta de Burjassot com a superfície amb gran valor històric, cultural i paisatgístic, amb el manteniment dels usos i l’activitat de les alqueries al costat de la creació d’un Parc Públic Natural d’Horta de 193.678 metres quadrats. Aquestes mesures suposen la recuperació de major superfície d’horta respecte a l’actual PG i es protegeix la totalitat de la superfície d’horta. El desenvolupament dels tres sectors de sòl urbanitzable terciari haurà d’obtenir una superfície de 193.678 m² de parc natural (PNL). Aquesta superfície de sòl amb destinació pública, que és considerada com a horta protegida, suposa:

  • Conservar el caràcter predominant d’horta d’aquests espais
  • Preservar àrees concretes d'”hortes urbanes”, “portes d’entrada”, “passejos de vora urbana”, “integració d’infraestructures” o altres actuacions públiques d’interconnexió horta-ciutat.
  • Blindar el paisatge i l’ús agrícola de l’horta mitjançant l’acció pública municipal
  • Compatibilitzar l’explotació agrícola d’aquests parcs amb el gaudi lúdic, així com amb el vessant docent i recuperador de la importància històrica dels usos agrícoles.
  • Assegurar la continuïtat dels oficis relacionats amb l’horta sota la tutela de l’administració pública, mitjançant la promoció d’escoles-taller, visites escolars i llocs de treball directa i indirectament vinculats a la mateixa explotació.
  • Gestionar de manera pública el 33% de la superfície d’horta

A més, el PG ofereix un creixement de la ciutat en el qual s’equilibren els diferents usos del territori i, conseqüentment, es genera un model sostenible des del punt de vista urbanístic, econòmic i mediambiental incrementant, en aquest últim cas, les zones verdes urbanes, passant d’una proporció de zona verda per habitant de 5,34 m2/hab del pla anterior a 7,88 m2/hab. Es milloren els espais d’oci i esplai municipal i la qualitat de vida dels ciutadans. En total, el PG preveu la reserva de 354.691 m² de zones verdes integrants de la xarxa primària de dotacions i 65.427 m² de zones verdes de xarxa secundària. A aquesta superfície s’afegirà, a més, aquella que cadascun dels tres sectors de sòl urbanitzable ha de preveure i executar. En total, existirà a Burjassot més de 420.000 metres quadrats de zones verdes i 629.961 metres quadrats d’horta, la qual cosa suposa més d’un milió de metres quadrats d’espais verds.

El sòl urbanitzable proposat, 157.550 metres quadrats, desenvolupat en tres sectors, es destinarà principalment a ús terciari i comercial que estabilitzaran l’activitat econòmica i comercial del municipi, ampliant, a més, l’oferta laboral. El nou PG no contempla nou sòl industrial específic per tant, els usos proposats no generaran contaminació. Quant a habitatges, no es preveuen nous increments de sòl destinat a noves zones residencials. No obstant això, a través d’actuacions de reforma del nucli urbà es permetrà construir més de 1.000 nous habitatges. Pel que fa a la reserva d’habitatge sotmés a algun règim de protecció pública, el text refós del Pla General preveu 194.736 m² de sostre edificable destinat a aquest efecte. Considerant una superfície mitjana per habitatge de 90 m² més la corresponent superfície d’elements comuns, aquesta reserva suposa una previsió aproximada de 1.700 habitatges. En total, el nou pla preveu perquè la construcció de 2.700 habitatges com a màxim, la qual cosa suposarà el sostre d’habitants que preveu el PG, que són 40.791, sent en l’actualitat la població de Burjassot de quasi 37.600 habitants.

Quant al soterrament de les vies del metre al seu pas pel municipi, el PG contempla la reserva de sòl necessària per a materialitzar-ho, circumstància que suposarà una millora tant del trànsit com de l’aparcament, major més seguretat en la mobilitat de la població i una reducció de l’impacte acústic per als veïns de la zona, així com la recuperació dels espais actualment ocupats pel traçat ferroviari, tot això integrant paisatgísticament les infraestructures vinculades al transport amb l’entorn de vora entre la ciutat i l’horta protegida, i creant espais de transició.

S’impulsarà la creació de nous carrers per als vianants, la definició d’un entramat de circulació per a bicicletes i nous espais per a l’estacionament de vehicles sota zones verdes, àrees per als vianants o de viari públic. Es protegirà i conservarà el patrimoni del municipi, delimitant una zona de centre històric protegit catalogada com a Bé de Rellevància Local, entre els dos monuments que posseeix el municipi, es Castell de Sant Joan de Ribera i el Pati de les Sitges.

Es crearan noves zones terciàries-comercials que possibiliten la implantació de noves activitats econòmiques en el municipi, i així mateix, es preveu també la reserva de sòl per a la construcció d’un Ecoparc i espais per a possible dotació municipal.

El Pla permetrà la implantació d’habitatges en les plantes baixes dels edificis plurifamiliars, oferint alternatives habitacionals a les persones amb mobilitat reduïda. Un altre dels objectius que preveu el Pla, a llarg termini, és la bulevarització de la carretera CV-35, circumstància que permetrà millorar la integració de les trames urbanes del municipi situades a banda i banda de la citada infraestructura viària i millorar les condicions de vida dels residents els habitatges dels quals recauen a aquesta carretera.

El nou Pla General recull, a més, les necessitats i potencialitats generades pel campus Universitari preveient la introducció d’usos residencials i activitats econòmiques peculiars (habitatges per a estudiants i personal vinculat a la universitat, espais co-working, etc.)

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

16 − 5 =

museo prehistoria
museo prehistoria