25n
Orgull
Orgull

Aprovades les subvencions per als comerços hostalers del districte de Ciutat Vella

Aprovades les subvencions per als comerços hostalers del districte de Ciutat Vella
23/04/2019 -

La Junta de Govern Local ha aprovat la concessió de subvencions per a la dinamització del turisme en el sector hostaler del districte de Ciutat Vella i el barri del Pla del Remei. Per a poder sol·licitar la subvenció, és necessari que les persones físiques o jurídiques interessades a sol·licitar la subvenció es troben en el districte de Ciutat Vella i el barri del Pla del Remei, així com que la titularitat de l’activitat corresponga a autònoms, microempreses o xicotetes empreses.

A més, no podran incórrer en cap de les prohibicions establides en l’article 13 de la Llei General de Subvencions. En aquesta línia, hauran de trobar-se al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si escau, del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions. Si les persones que la sol·liciten no estiguen inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, la persona o persones administradores hauran de trobar-se al corrent de pagament en les seues obligacions amb la Seguretat Social.

Així mateix, les persones físiques o jurídiques sol·licitants no hauran de tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l’Ajuntament de València una vegada finalitzat el termini de justificació; l’apreciació d’aquesta prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentre perdure l’absència de justificació. Tampoc hauran de tindre cap deute pendent amb el Consistori.

D’altra banda, no podran beneficiar-se de les subvencions d’aquesta convocatòria les administracions públiques, les societats públiques ni les entitats vinculades o dependents de qualsevol d’elles; així com les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, ni les societats anònimes.

Tampoc podran fer-ho les entitats que han subsumit expressament les seues sol·licituds en altres entitats de major àmbit de representativitat en les quals estiguen integrades ni les entitats públiques o privades que duguen a terme la seua activitat en un equipament públic en règim de cessió o concessió.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

vint − deu =