caixa popular

Al voltant del Mapa del Soroll de la Ciutat de València

18/02/2018 -

Esta setmana ha començat l’exposició pública del document: Mapa del Soroll del Terme Municipal de València, document que ha de realitzar la administració municipal cada cinc anys. El Mapa del Soroll ens mostra una foto fixa del soroll a la nostra ciutat mitjaçant 103 plànols del nostre terme i la seua utilitat, a més de saber el estat en el que ens trobem, és poder valorar si les mesures contemplades als Plans d’Acció contra el Soroll han sigut satisfactòries i com hem d’afrontar les futures mesures i decisions en la gestió de la ciutat. Es per tant una eina de diagnòstic.

El Mapa, es un document regulat per la Comissió Europea i l’Estat Espanyol, tant en la seua obligatorietat i el marc normatiu de com s’han de realitzar: Directiva 2002/49/CE i Llei 37/2003. Es en estos textos on s’estableix que els focus emissors a estudiar seran: el tràfic rodat, el tràfic ferroviari, els aeroports i els llocs d’activitat industrial, inclosos els ports. De la resta de focus emissors parlaré més endavant.

D’una manera molt sintètica, la metodologia es la següent: partim de les dades de que disposa la ciutat en la seua xarxa de sonòmetres, a més es realitzen mesures de camp, amb la finalitat d’ampliar-la. Posteriorment es comparen i analitzen els resultats mitjançant models predictius, normalitzats per organismes internacionals i contemplats a la normativa, amb la finalitat de incloure els vials, tipus d’asfalt, corbes de nivell, zones verdes i els seu factor d’absorció acústica, les possibles barreres i les fons industrials i ferroviàries. El resultats obtinguts son els següents: valor dels nivells sonors a quatre metres d’altura i la representació de les corbes isófones. L’etapa final serà la realització de les estadístiques i els mapes.

Ara ja tenim el Mapa. El següent pas, i que ens portarà bona part del 2018 serà el seu estudi en detall i l’anàlisi del Pla d’Accions Contra el Soroll i la redacció d’un nou Pla que ens permeta accions correctives i preventives. Però si que podem traure algunes conclusions genèriques.

La primera, en la comparació d’estadístiques associades als Mapes s’evidencia que s’ha produït una disminució progressiva del soroll ambiental als darrers anys. Les principals millores es refereixen al percentatge de població exposada a nivells sonors inferiors a 55dBA; que ha augmentat des de 2012 al 2017 en el període de dia, passant d’un 38% a un 44%, en el període de vesprada del 31% al 47% i en la nit, el percentatge de població exposada a nivells sonors inferiors a 50 dBA passa d’un 41% al 53%.
Accions com la peatonalització de carrers, la creació de noves zones 30, l’ampliació de la xarxa de carrils bici, les millores tecnològiques i d’eficiència en l’EMT, la limitació de pas de vehicles privats, reasfaltat amb paviment fono absorbent, entre altres han contribuït notablement a la reducció de la contaminació acústica al nostre municipi.

La segona; els districtes amb major afecció son l’Eixample, Extramurs i el Pla del Real i els que menys, les segueixen els districtes que envolten la Ronda Transits, en una situació intermèdia Ciutat Vella i els districtes més allunyats del centre i els de menor afecció els Pobles de València i els Poblats Marítims. Esta dada confirma la majoritària aportació del soroll del tràfic rodat al soroll total que pateix la nostra ciutat.
Vos convide a llegir la memòria en exposició i a observar el Mapa, a coneixer millor a la vostra ciutat. (http://www.valencia.es/ayuntamiento/maparuido.nsf/vDocumentosTituloAux/Inicio?opendocument&lang=2&nivel=1)

I per acabar, si que m’agradaria parlar del soroll derivat de les diferents activitats que es produeixen a la ciutat i sobre tot d’aquelles derivades de l’oci. Per metodologia i estandardització queden excloses en este Mapa, però no de la política que porta endavant el Govern Municipal.
En l’actualitat ens trobem en una situació de revisió de les ordenances municipals i de la declaració de Zona ZAS del Carmen. Des de la Delegació de Qualitat Ambiental estem treballant en la nova ordenança de Contaminació Acústica que es troba en un estat molt avançat, amb la inclusió de nous capítols i el treball tranversal amb quasi tots els serveis de l’Ajuntament regularem el normal funcionament de les múltiples activitats i serveis que ens porten a terme en la ciutat. Des de la Delegació de Domini Públic s’està regulant l’ocupació de l’espai per les terrasses i d eles activitats a realitzar al carrer i des de Seguretat Ciutadana es crearà la nova ordenança de convivència que segur suposarà millores en les relacions i comportaments entre la ciutadania.

Entre tots, segur que poder fer una València molt més tranquil·la i menys sorollosa.

María Pilar Soriano Rodríguez
Regidora de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de València


xs puzol

Més notícies

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

tretze + dotze =

Paiporta
exposicion caps tallats
Tardor
cultura als barris