25n
25N
25N

L'Agència Tributària Valenciana reforça la seua estructura per a millorar la lluita contra el 'dúmping fiscal' i la gestió de tributs

“La millor organització interna de l’agència proporciona seguretat i certesa i contribueix a prestar serveis de qualitat a la ciutadania i en la lluita contra el frau fiscal”

L'Agència Tributària Valenciana reforça la seua estructura per a millorar la lluita contra el 'dúmping fiscal' i la gestió de tributs
29/10/2020 -

L’Agència Tributària Valenciana reforçarà la seua estructura amb la creació d’una nova Unitat de Selecció de Contribuents, amb la qual pretén millorar l’eficiència en l’aplicació dels tributs tant propis com cedits que gestiona.

Així es desprén del projecte de Decret que modifica l’Estatut de l’Agència Tributària Valenciana, i el text de la qual ha sigut sotmés al tràmit d’informació pública amb la finalitat de recaptar les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades.

La Unitat de Selecció de Contribuents dependrà del departament d’Inspecció, i s’encarregarà de proposar, impulsar i seguir noves línies de selecció de contribuents, permetent enfocar d’una manera eficient les actuacions a desenvolupar des de l’Agència.

Així mateix, pretén ampliar el nombre de contribuents proposats per a gestió i inspecció, centrant la seua selecció en aquells casos que presenten importants trets d’opacitat o deslocalització, és a dir ‘dúmping fiscal’.

D’aquesta manera, es pretén potenciar la important labor que desenvolupen els òrgans de gestió tributària en matèria de verificació i control, així com les actuacions de comprovació i investigació que duen a terme els òrgans d’inspecció tributària.

Segons ha explicat la directora general de l’Agència Tributària, Sonia Díaz, “resulta convenient actualitzar l’estructura de l’organisme, així com les funcions a desenvolupar per cadascuna de les seues unitats administratives, amb la finalitat d’adequar-les a la realitat actual i tenint en compte els mitjans disponibles en aquests moments”.

Pla Pluriennal d’Actuació

Així mateix, Díaz s’ha referit a la necessitat de dur a terme aquest reforç de l’estructura de l’agència “amb vista al compliment dels objectius estratègics marcats per l’ATV en el marc del seu Pla Pluriennal d’Actuació per als pròxims exercicis, en els quals estava prevista la millora de l’organització interna de l’agència, proporcionant seguretat i certesa als recursos humans i materials, la qual cosa contribuirà a prestar serveis a la ciutadania i lluitar contra el frau fiscal amb elevats estàndards de qualitat”.

Cal destacar que el Pla d’Actuació té entre els seus objectius avançar en la modernització de l’Agència Tributària Valenciana per a convertir-la en un organisme més transparent, obert i accessible per als ciutadans, així com incrementar el nivell d’exigència i eficiència en l’aplicació dels tributs, l’atenció a la ciutadania i específicament en la lluita contra el frau”.

Per a la directora, “l’agència ha rebut, des de la seua posada en funcionament, impulsos organitzatius en nom de la màxima eficàcia i eficiència en l’aplicació dels tributs competència de la Generalitat”.

“Sense cap dubte, el principal impuls per a la dinamització de l’Agència Tributària Valenciana va arribar amb l’aprovació del seu Estatut que ara modifiquem per a continuar impulsant l’extraordinària funció que desenvolupa”, ha afegit.

D’altra banda, entre els canvis que es duran a terme a través de la modificació de l’Estatut de l’Agència Tributària Valenciana també s’inclouen les funcions a exercir per cadascun dels departaments amb competències en l’aplicació dels tributs per a evitar duplicitats o conflictes de competència, tenint en compte els mitjans disponibles en cadascun d’ells.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

deu − quatre =