25n
25N
25N

El 22 de gener i el 20 d'abril seran els dos festius locals a la ciutat en 2020

El 22 de gener i el 20 d'abril seran els dos festius locals a la ciutat en 2020
26/09/2019 -

El ple de l’Ajuntament de València ha aprovat les festes locals per a l’any 2020, que seran els dies 22 de gener –Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat– i 20 d’abril –Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana–, d’acord amb la moció plantejada pel regidor delegat de Cultura Festiva.

D’acord amb el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors les festes “laborals tindran caràcter retribuït i no recuperable, i no podran excedir de catorze a l’any, de les quals dos seran locals”.

Durant la sessió plenària també s’ha aprovat la Memòria Anual de Gestió de l’Ajuntament de València corresponent a l’exercici 2018, que està incorporada a l’expedient, d’acord amb el que estableix l’article 149 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

La memòria s’ha elaborat recollint les respectives memòries d’actuacions de l’any 2018 que han remés a la Secretaria General de l’Ajuntament els diferents serveis, organismes autònoms, empreses municipals i societats mercantils municipals.

La confecció d’aquest document permet la consulta sistemàtica de les actuacions realitzades per l’Ajuntament durant l’any anterior, i recull tota la informació de la gestió efectuada per les unitats i oficines municipals. Així mateix, possibilita consultar la descripció actualitzada de l’organització política i la composició dels principals òrgans col·legiats.

Aquesta memòria s’eleva a dictamen de la Comissió Informativa de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu i, posteriorment, a l’aprovació del Ple. Una vegada aprovada, es publica en la intranet municipal.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

nou − cinc =

caixaontinyent
paterna
ruta massamagrell