València

Cooperació per a potenciar les Falles

Cooperació per a potenciar les Falles

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, i el regidor d’Espai Públic, Carlos Galiana, s’han reunit amb la Federació d’Hostaleria Valenciana i la Interagrupació de Falles per abordar diverses qüestions