València Extra

Tag "AMICS"

Mislata prepara als estrangers per a l’examen que han de superar si volen obtindre la nacionalitat espanyola

Mislata és el primer municipi que oferix a la població estrangera cursos específics i preparatoris per a l’examen que necessiten aprovar com a requisit per a obtindre la nacionalitat espanyola.

13/6/2016