Noticies Sandra Gómez

Wikipaella, la promoció de la paella

Wikipaella, la promoció de la paella

La regidora de Turisme, Sandra Gómez, ha presentat la quarta entrega de distintius Wikipaella, junt amb el president de l’associació, Guillermo Navarro. Wikipaella és una associació sense ànim de lucre


futbol plataforma per la llengua