40 anys fent valors Caixa popular

El IMCJB licita la contractació d’explotació del servei de Cafeteries

19/07/2016 -

L’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, organisme autònom dependent de l’Ajuntament de Burjassot, ha tret a licitació la contractació d’explotació del servei d’explotació de les seves cafeteries. Així, s’ha disposat l’obertura del procediment d’adjudicació d’un contracte administratiu especial, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, sol·licitant per a això ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l’objecte del contracte.

Aquests serveis inclouen el Restaurant-Bar del IMCJB, situat a la Casa de Cultura (c/ Mariana Pineda 93-95) i el Bar del Centre Cultural Tívoli (c/ José Carsí, 50). Tots dos serveis de cafeteria estan vinculats amb l’activitat habitual pròpia del IMCJB, relacionada amb el món de la cultura i la joventut.

Les ofertes es presentaran per registre d’entrada a la seu del IMCJB, en el termini de vuit dies naturals a explicar des de l’endemà al de la invitació, és a dir, acabant el termini de presentació el proper 26 de juliol. Quan les ofertes s’envien per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic (administracion@imcjb.net) en el mateix dia, consignant-se el nombre de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador. L’acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant segell de Registre d’Entrada del ICJB. El valor benvolgut del contracte ascendeix a la quantia de 29.296,00 euros.
Les empreses que estiguen interessades en la prestació d’aquest servei, poden consultar i descarregar, tant el plec administratiu com el plec tècnic en el Perfil del Contractant del IMCJB, allotjat a la web www.imcjb.net.

Notícies relacionades

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

vacaciones en salou
biopark
sona la dipu
les arts volants
ACST Torrent

Notícies destacades

Aplicacion movil
Anunciate en Valencia Extra