caixa popular

El Camp del Túria

Josep Bort situa a Serra com a «model intel·ligent de gestió forestal»

Josep Bort situa a Serra com a «model intel·ligent de gestió forestal»

La implementació del programa de gestió de la biomassa forestal i agrícola ha reportat al municipi l’estalvi total de 80.000 euros en cinc anys en la factura elèctrica i uns 100.000 euros en gestió de residus, una important reducció de les emissions de CO2 i protegir zones forestals amb un elevat risc d’incendis


festival jazz palau de la musica
90s love u
corts valencianes
ruta tapa del puig