Opinion

#Pensionsdignes

#Pensionsdignes

Qui pot estar en contra que les persones jubilades perceben una prestació digna, que garantisca el seu poder adquisitiu, i que el sistema públic de pensions quede protegit per al

19/2/2018 -