Paterna

El València C.F. es queda a Paterna

El València C.F. es queda a Paterna

El Ple de l’Ajuntament de Paterna va aprovar en el ple l’inici del procés per dur a terme la modificació puntual del PGOU sol·licitada pel València C.F. per canviar l’ús

2/12/2016