Graciela Ferrer

Graciela Ferrer es Diputada de Compromís a les Cortsfutbol plataforma per la llengua